Pogotwie Wod-Kan

 

Całodobowy numer: 
74 81 51 608 

 

Odczyt wodomierza

Formularz odczytu wodomierza.

Zapraszamy do przesyłania odczytów z licznika wodomierza za pośrednictwem strony internetowej.

Aby przesłać odczyt kliknij tutaj!

IBO

  Zapraszamy do korzystania ==> GW-Max Internetowe Biuro Obsługi 

 Internetowe Biuro Obsługi IBO - GW MAX ma pomóc naszym Klientom w śledzeniu bieżących rozliczeń z PWiK,

 prowadzeniu korespondencji lub przesyłaniu pilnych wiadomości.

Zachęcamy do korzystania z możliwości jakie daje nowoczesne narzędzie jakim jest IBO 


Taryfy PDF Drukuj Email


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o. o.


z a w i a d a m i a


na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.94.2018.AS z dnia 15 maja 2018 r.

zatwierdzone zostają taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

na okres 3 lat.


obowiązujące stawki


1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Cena / stawka netto / brutto

odbiorców

Jednostka miary

1 – 12 miesiąc

13 – 24 miesiąc

25 – 36 miesiąc

Gospodarstwa

Cena za 1 m3 dostarczonej

3,14 / 3,39

3,26 / 3,52

3,39 / 3,66

domowe, przemysł

wody (zł/1m3)
i pozostali

Stawka opłaty

8,00 / 8,64

8,00 / 8,64

8,00 / 8,64

odbiorcy usług

abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Cena / stawka netto / brutto

odbiorców

Jednostka miary

1 – 12 miesiąc

13 – 24 miesiąc

25 – 36 miesiąc

Gospodarstwa

Cena za 1 m3
domowe, przemysł

odprowadzonych ścieków

5,54 / 5,98

5,72 / 6,18

5,99 / 6,47

i pozostali

(zł/1m3)
odbiorcy usług

Stawka opłaty

abonamentowej

4,00 / 4,32

4,00 / 4,32

4,00 / 4,32


(zł/odbiorcę/m-c)

3) Wysokość jednostkowych opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnychDopuszczalna stężenie

Stawka opłaty

Rodzaj wskaźnika

Jednostka

zanieczyszczeń w ściekach

[zł/kg ładunku]przemysłowych

netto / brutto

BZT5

mg O2 /dm3

500


CHZT

mg O2 /dm3

800


Zawiesina ogólna

mg /dm3

300

5,54 / 5,98

Fosfor ogólny

mg P/dm3

10


Azot ogólny

mg N/dm3

80Powyższe ceny obowiązują od dnia 11. 06. 2018 r. do dnia 10.06. 2021 r.


Taryfy archiwalne zobacz


Zmieniony: Czwartek, 27 Wrzesień 2018 06:05