Pogotwie Wod-Kan

 

Całodobowy numer: 
74 81 51 608 

 

Odczyt wodomierza

Formularz odczytu wodomierza.

Zapraszamy do przesyłania odczytów z licznika wodomierza za pośrednictwem strony internetowej.

Aby przesłać odczyt kliknij tutaj!

IBO

  Zapraszamy do korzystania ==> GW-Max Internetowe Biuro Obsługi 

 Internetowe Biuro Obsługi IBO - GW MAX ma pomóc naszym Klientom w śledzeniu bieżących rozliczeń z PWiK,

 prowadzeniu korespondencji lub przesyłaniu pilnych wiadomości.

Zachęcamy do korzystania z możliwości jakie daje nowoczesne narzędzie jakim jest IBO 


Historia PDF Drukuj Email
Historia powstania ząbkowickich wodociągów datuje się, jak większości dolnośląskich instytucji tego typu, na początek  XX wieku. W pobliżu powstającego na terenie źródeł wodonośnych zakładu, wybudowano wieżę ciśnień, z której  w tamtym   okresie, skąpym systemem sieci rozprowadzano wodę do budynków mieszkalnych na terenie miasta. Najpierw była to część centralna miasta - rynek i pobliskie uliczki – a z upływem czasu dopiero rozbudowywano infrastrukturę wodociągową na dalsze obszary miasta.
Tak sytuacja wyglądała w okresie międzywojennym i aż do zakończenia II wojny światowej.
Okres powojenny to działalność zakładu jako oddziału w państwowych, wielobranżowych przedsiębiorstwach o charakterze komunalnym. Borykając się z bieżącymi trudnościami i przeciwnościami sukcesywnie rozbudowywano infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną na terenie miasta. Sukcesywnie postępował również proces wodociągowania okolicznych obszarów wiejskich.
Dopiero jednak zmiany ustrojowe i gospodarcze w kraju po 1989r. pozwoliły na otwarcie drogi do pełnej samodzielności zakładu.
Faktem jest, że kierownictwo gminnego, budżetowego wówczas Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkowicach Śl. chcąc znacznie przyśpieszyć rozwój, odnowić majątek i unowocześnić sposób zarządzania firmą przystąpiło do zmian organizacyjnych przekształcając samodzielny już zakład w Spółkę prawa handlowego. Jedyną do przyjęcia formą organizacyjno prawną była Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skutkiem prowadzonych działań było podjęcie przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 1997 r. a następnie 26 lutego 1998 r. uchwał w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy. I tak dnia 5 kwietnia 1998 r. zawarto umowę spółki, zgodnie z którą powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
 
 
 Rysunek przedstawia starą wieżę ciśnień w Ząbkowicach Śląskich

  Rys. Wieża ciśnień - Ząbkowice Śląskie.

Zmieniony: Sobota, 21 Marzec 2009 20:04