Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

AktualnościZapytania ofertoweOgłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej

28 maja 2020by Redaktor
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200317_121502.jpg

Na sprzedaż maszyny rolniczej w postaci ciągnika rolniczego marki URSUS C-360.

Cena wywoławcza wynosi 12 200,00 zł netto

Licytacja odbędzie się dnia 10 czerwca 2020 roku o godz. 09:00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o.  w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna.

Date dotyczące przedmiotu licytacji:

  1. Przedmiotem licytacji jest maszyna rolnicza – ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982 r. pojemność 3120,00 ccm, stan techniczny dobry. Zdjęcia maszyny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Ciągnik posiada aktualny przegląd techniczny oraz polisę ubezpieczeniową.
  3. Możliwość dokonania oględzin ciągnika po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151 608 w godzinach od 8:00 do 14:00.
  4. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  5. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 150,00 zł.
  6. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytacje. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod uwagę.
  7. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  8. Po zakończeniu licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
  9. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanej maszyny rolniczej i nie wnosi do niego uwag.
  10. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura VAT dotycząca nabycia ciągnika.

 

Prezes zarządu
Piotr Miernik

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019