Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Strona głównaParametry wody

Przedstawione poniżej wielkości parametrów wody mogą w różnych punktach sieci różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Średni wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczonej do sieci wodociągowej.

Ujęcie wody Ząbkowice Śląskie

zaopatrywane miejscowości:
– Ząbkowice Śląskie,
– Jaworek,
– Bobolice,
– Olbrachcice Wielkie,
– Koziniec.

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

0,17

1

NTU

Barwa

< 5

15

mgPt/dm3

Jon amonowy

< 0,04

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

7,1

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 30

200

µgFe/dm3

Mangan

< 20

50

µgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,04

0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,015

0,5

mgNO2/dm3

Azotany

7,5

50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

818

2500

µS/cm

Twardość*

398

60-500

mgCaCO3/dm3

3,98

mmol / dm3

22,309

  

o n

39,80

o

Jednostki twardości wody i współczynniki przeliczeniowe

Jednostka

mmol – dm3

Mg(CaCO3) – dm3

niemiecka (on)

francuska (oF)

mmol – dm3

1

100,08

5,61

10,00

mg(CaCO3) – dm3

0,01

1

0,056

0,10

niemiecka (on)

0,178

17,84

1

1,784

francuska (oF)

0,10

10,00

0,560

1

Określenie skali twardości wody

TWARDOŚĆ OGÓLNA

mmol – dm3

niemiecka (on)

Skala twardości

0 – 0,89

0 -5

bardzo miękka

0.89 – 1,78

5 – 10

miękka

1,78 – 2,68

10 – 15

o średniej twardości

2,68 – 3,57

15 – 20

o znacznej twardości

3,57 – 5,35

20 – 30

twarda

powyżej 5,35

powyżej 30

bardzo twarda

1
Ujęcie wody Tarnów

zaopatrywane miejscowości :

– Tarnów

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

< 0,02

≤ 1

NTU

Barwa

5

≤ 15

mgPt/dm3

Jon amonowy

< 0,02

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

7,9

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 0,010

≤ 0,2

mgFe/dm3

Mangan

< 0,025

≤ 0,05

mgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,02

0,1 – 0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,03

≤ 0,5

mgNO2/dm3

Azotany

1,7

≤ 50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

616

≤ 2500

µS/cm

Twardość*

291

60-500

mgCaCO3/dm3

2,91

mmol / dm3

16,296

o n

29,1

o F

2
Ujęcie wody Szklary

zaopatrywane miejscowości :

– Szklary – Huta

– Szklary – Wieś

– Sulisławice

– Siodłowice

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

< 0,03

≤ 1

NTU

Barwa

< 2,5

≤ 15

mgPt/dm3

Jon amonowy

< 0,014

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

7,9

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 0,03

≤ 0,2

mgFe/dm3

Mangan

< 0,01

≤ 0,05

mgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,02

0,1 – 0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,015

≤ 0,5

mgNO2/dm3

Azotany

15,4

≤ 50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

584

≤ 2500

µS/cm

Twardość*

310

60-500

mgCaCO3/dm3

3,10

mmol / dm3

17,36

o n

31,0

o F

3
Ujęcie wody Stolec

zaopatrywane miejscowości :

– Stolec

– Strąkowa

– Sieroszów

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

< 0,03

≤ 1

NTU

Barwa

< 2,5

≤ 15

mgPt/dm3

Jon amonowy

< 0,014

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

7,6

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 0,03

≤ 0,2

mgFe/dm3

Mangan

< 0,01

≤ 0,05

mgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,02

0,1 – 0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,015

≤ 0,5

mgNO2/dm3

Azotany

< 2,2

≤ 50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

582

≤ 2500

µS/cm

Twardość*

277

60-500

mgCaCO3/dm3

2,77

mmol / dm3

15,512

o n

27,7

o F

4
Ujęcie wody Brodziszów

zaopatrywane miejscowości :

– Brodziszów

– Zwrócona

– Kluczowa

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

0,10

≤ 1

NTU

Barwa

< 5

≤ 15

mgPt/dm3

Jon amonowy

< 0,014

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

6,7

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 0,10

≤ 0,2

mgFe/dm3

Mangan

< 0,004

≤ 0,05

mgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,02

0,1 – 0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,03

≤ 0,5

mgNO2/dm3

Azotany

51,3

≤ 50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

633

≤ 2500

µS/cm

Twardość*

251

60-500

mgCaCO3/dm3

2,51

mmol / dm3

14,056

o n

25,1

o F

5
Ujęcie wody Braszowice

zaopatrywane miejscowości :

– Braszowice

– Grochowiska

– Pawłowice

Wskaźnik

Średnia

Norma

Jednostka

Mętność

< 0,03

1

NTU

Barwa

< 2,5

15

mgPt/dm3

Jon amonowy

0,014

< 0,5

mgNH4/dm3

Odczyn pH

7,5

6,5-9,5

pH

Żelazo

< 0,03

0,2

mgFe/dm3

Mangan

< 0,01

0,05

mgMn/dm3

Chlor wolny

< 0,02

0,1 – 0,3

mgCl2/dm3

Azotyny

< 0,015

0,5

mgNO2/dm3

Azotany

< 2,2

50

mgNO3/dm3

Przewodnictwo właściwe

618

2500

µS/cm

Twardość*

367

60-500

MgCaCO3/dm3

3,67

mmol / dm

20,552

o n

36,7

o F

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019