Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Strona głównaAktualności - PWiK Delfin Sp. z o.o.

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2022/10/Image_12430_4286.jpg
<>Aktualności18 października 2022by Redaktor
Zabezpiecz wodomierz przed zimą!" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/aktualnosci/komunikat-zabezpiecz-wodomierz-przed-zima/" target="_self" html_tag="h2" size="large" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" ]

Drogi Mieszkańcu, Przedsiębiorco, zabezpiecz wodomierz przed zimą ! ! ! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie zimowym. Powyższy obowiązek wynika z zapisów § 1 16 Rozporządzenia...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/pobrane-1.png

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 zawiadamia wszystkich swoich klientów o uruchomieniu platformy powiadomień SMS – wszyscy klienci, którzy podczas zawierania umów oraz korzystania usług Przedsiębiorstwa podali telefony kontaktowe otrzymywać będą powiadomienia SMS dotyczące płatności należności wobec Spółki w tym zaległych faktur. W sytuacji gdy...

Ogłoszenie! W związku z koniecznością wykonania prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Braszowicach w dniu 22 lipca 2022 r. od godziny 8:30 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Braszowic od numeru 43 do numeru 113 Braszowice 62 – Restauracja Ogrodowa, Braszowice 76 – Szkoła Podstawowa PWiK “Delfin” Sp. z o.o....

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/triangle-36069_960_720-823x640.png

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej w obrębie ulicy Ziębickiej w dniu 26 kwietnia 2022 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie: ul. Ziębicka – od przejazdu...

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: anulowania dodatkowego “Cennika Usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o.   Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zarządza co następuje: Traci moc Zarządzenie Nr 13/2020 Prezesa Zarządu...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

Zamawiający: PWiK “Delfin” Sp. z o.o. ul. Rzeczna 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. w latach 2021-2024. Wykaz obiektów budowlanych: a) Oczyszczalnia ścieków wraz z obiektem biurowym przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich Termin wykonania: luty 2022 roku – przegląd roczny...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

Zamawiający: PWiK “Delfin” Sp. z o.o. ul. Rzeczna 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. w latach 2021-2024. Wykaz obiektów budowlanych: a) Oczyszczalnia ścieków wraz z obiektem biurowym przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich Termin wykonania: Luty 2022 roku – przegląd roczny...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

UCHWAŁA NR XLIX/333/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/Image_12430_4286.jpg

ZABEZPIECZ WODOMIERZ NA ZIMĘ ! Drodzy Klienci, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno-zimowym przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem, które powoduje uszkodzenie licznika – wycieki lub całkowity brak przepływu wody. JAK ZABEZPIECZYĆ WODOMIERZ Uszczelnij pomieszczenia w których znajduje się...

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019