Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 
Historia powstania ząbkowickich wodociągów datuje się, jak większości dolnośląskich instytucji tego typu, na początek XX wieku. W pobliżu powstającego na terenie źródeł wodonośnych zakładu, wybudowano wieżę ciśnień, z której w tamtym okresie, skąpym systemem sieci rozprowadzano wodę do budynków mieszkalnych na terenie miasta.
Najpierw była to część centralna miasta – rynek i pobliskie uliczki – a z upływem czasu dopiero rozbudowywano infrastrukturę wodociągową na dalsze obszary miasta. Tak sytuacja wyglądała w okresie międzywojennym i aż do zakończenia II wojny światowej. Okres powojenny to działalność zakładu jako oddziału w państwowych, wielobranżowych przedsiębiorstwach o charakterze komunalnym. Borykając się z bieżącymi trudnościami i przeciwnościami sukcesywnie rozbudowywano infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną na terenie miasta.
Sukcesywnie postępował również proces wodociągowania okolicznych obszarów wiejskich. Dopiero jednak zmiany ustrojowe i gospodarcze w kraju po 1989r. pozwoliły na otwarcie drogi do pełnej samodzielności zakładu. Faktem jest, że kierownictwo gminnego, budżetowego wówczas Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkowicach Śl. chcąc znacznie przyśpieszyć rozwój, odnowić majątek i unowocześnić sposób zarządzania firmą przystąpiło do zmian organizacyjnych przekształcając samodzielny już zakład w Spółkę prawa handlowego.
Jedyną do przyjęcia formą organizacyjno prawną była Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutkiem prowadzonych działań było podjęcie przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 1997 r. a następnie 26 lutego 1998 r. uchwał w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy. I tak dnia 5 kwietnia 1998 r. zawarto umowę spółki, zgodnie z którą powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/07/wieza.jpg

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019