Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 
PWiK „DELFIN” Spółka z o.o. w Ząbkowicach Śl. zaopatruje w wodę mieszkańców niemal wszystkich miejscowości gminy Ząbkowice Śl. System zaopatrzenia w wodę oparty jest na pozyskiwaniu jej ze studni głębinowych. Tylko jedno ujęcie wody – Bałka – dla miejscowości Tarnów – jest ujęciem szczelinowym.
Z ujęcia wody w Ząbkowicach Śl. zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 5 zaopatrywane są :
 1. Ząbkowice Śl.
 2. Jaworek
 3. Olbrachcie Wielkie
 4. Koziniec
 5. Bobolice

Ujęcie wody w Olbrachcicach Wielkich, jest rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców korzystających z wody dostarczanej z ujęcia w Ząbkowicach Śl. i jest włączone w ten sam system sieci wodociągowej.

Ujęcie wody w Brodziszowie dostarcza wodę do miejscowości :
 1. Brodziszów
 2. Zwrócona
 3. Kluczowa
Ujęcie wody w Szklarach to źródło wody dla miejscowości :
 1. Szklary-Huta
 2. Szklary-Wieś
Ujęcie wody w Braszowicach zaopatruje miejscowości :
 1. Braszowice
 2. Grochowiska
 3. Pawłowice
Z ujęcia wody Stolec. zaopatrywane są miejscowości :
 1. Stolec
 2. Strąkowa
 3. Sieroszów
Szczelinowe Ujęcie wody Bałka w Tarnowie jest źródłem wody dla mieszkańców miejscowości

Tranów

Mimo licznych sygnałów o niedoborze wody w kraju, mieszkańcom naszej gminy susza w kranach nie grozi.
Wydajność naszych studni pozwala jeszcze niemal dwukrotnie zwiększyć jej dostawy. Dzisiaj każdy mieszkaniec w ciągu doby zużywa średnio 100 litrów wody. Średnie zużycie wody z roku na rok jednak spada. Jest to konsekwencja, na pewno w znacznej mierze ceny za dostarczanie 1 m³ wody, ale też coraz większej popularności wodooszczędnego sprzętu AGD, czy w końcu popularyzacji zachowań proekologicznych polegających na oszczędzaniu wody podczas codziennego jej użytkowania.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019