Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Strona głównaKategoriaAktualności z ząbkowickich wodociągów - PWiK Delfin Sp. z o.o.

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

Informacja z otwarcia ofert na zadanie “Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich” Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WK/1989/08/2020 Zestawienie firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie do dnia 09.09.2020 r. godz. 10:00 oraz cen i terminu wykonania: Geotrans S.A. ul. Zwycięska 20A/303...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/07/oczyszczalnia_20_20090323_1135956765.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich. Nazwa i adres zamawiającego:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. ul. Rzeczna 2 57-200 Ząbkowice Śląskie e-mail: sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl tel....

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200317_121517-600x640.jpg

Na ZAKUP maszyn rolniczych w postaci ciągników rolniczych marki URSUS C-360. Cena wywoławcza: 22000,00 zł netto Termin składania ofert zakreśla się do dnia 11 września 2020 r. do godzinych 14:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sekretariat. Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest:...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/triangle-36069_960_720-823x640.png

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru...

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/niskie-temperatury.jpg

Zabezpiecz wodomierz przed zimą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie zimowym. Powyższy obowiązek wynika z zapisów §116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019