Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

II Ogłoszenie o składaniu ofert – Lublin

7 kwietnia 2021przez Redaktor

II OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT CENOWYCH

Na zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t marki DAEW/ANDO/INT. model Lublin 3 3327 MR’99 2.9 t.

Termin składania ofert zakreśla się do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sekretariat.

1. Przedmiotem sprzedaży jest:

Samochód ciężarowy do 3.5 t marki DAEW/ANDO/INT.
Model pojazdu Lublin 3 3327 MR’99 2.9 t
Data pierwszej rejestracji 2000 .
Wskazanie drogomierza 84759 km
Kolor: pomarańczowy, rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe, 6 osobowe
Rodzaj napędu 4×2
Pojemność/ Moc silnika 2198 ccm/ 86kW (117 KM)

2. Możliwość dokonania oględzin po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151-608 w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego jest złożenie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty oferty cenowej na zakup samochodu, o którym mowa wyżej
w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godz. 10.00 w sposób następujący:
a) oferta winna zostać sporządzona wg załącznika nr I do ogłoszenia,
b) oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisana przez oferenta.

4. Oferta winna być złożona w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie opisanej: Oferta cenowa na zakup samochodu marki DAEW./ANDO/INT. Po rozstrzygnięciu zapytania osoba wyłoniona jako nabywca zobowiązana jest podpisać protokół z przeprowadzonego zapytania, na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej kwoty. Zaznacza się, że do wybranej oferty cenowej doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującą obecnie stawką 23%.

5. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.

6. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym zbywanego przez Spółkę „Delfin” samochodu i nie wnosi do niego uwag.

7. W oparciu o podpisany protokół oraz po dokonaniu przez nabywcę zapłaty zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura VAT dotycząca nabycia samochodu.

 

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019