Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Komunikat na temat SARS-CoV-2

10 marca 2020przez Redaktor
Komunikat na temat SARS-CoV-2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować iż:

– od dnia 10 marca 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości oraz zaprzestają pobierania należności w formie gotówkowej za świadczone przez Przedsiębiorstwo usługi.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:

– telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy,
– pozostawianie kartek ze stanem wodomierza wetkniętych bądź przyklejonych do drzwi mieszkań, po uprzednim powiadomieniu przez Przedsiębiorstwo o terminie odczytu,
– skorzystania za pośrednictwem strony internetowej https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl z Internetowego Biura Obsługi, umożliwiającego podawanie odczytów oraz załatwienie innych formalności poprzez formę elektroniczną.

Zaznaczam, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak ich naszych klientów w ten sposób ma na celu ograniczenie do minimum bezpośredni kontakt.
Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Prezes Zarządu

Piotr Miernik

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019