Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej – JCB model 8018X

8 maja 2024przez Redaktor
Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej – JCB model 8018X

Na sprzedaż koparka hydrauliczna JCB model 8018X.

Cena wywoławcza wynosi  46 500,00 zł netto

Licytacja odbędzie się dnia 15 maja 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna.

 

Dane dotyczące przedmiotu licytacji:

 1. Przedmiotem licytacji jest koparka hydrauliczna, gąsienicowa model JCB 8018X rok produkcji 2008.
 2. Zdjęcia koparki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Specyfikacja urządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Możliwość dokonania oględzin minikoparki po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151 608 w godzinach od 8.00 do 14.00.
 5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich, w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 200,00 zł netto.
 7. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytację. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod uwagę.
 8. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Po zakończonej licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
 10. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanego urządzenia i nie wnosi do niego uwag.
 11. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura VAT dotycząca nabycia koparki.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.

Zdjęcia przedmiotu: tutaj.

Dane techniczne: tutaj.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019