Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

cennik - PWiK Delfin Sp. z o.o.

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: anulowania dodatkowego „Cennika Usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.   Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zarządza co następuje: Traci moc Zarządzenie Nr 13/2020 Prezesa Zarządu...

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019