Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Zarządzenie nr 3/2022

29 marca 2022przez Redaktor

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29.03.2022 r.

w sprawie: anulowania dodatkowego „Cennika Usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zarządza co następuje:

  1. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia dodatkowego „Cennika usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
  2. Wszelkie należności dotyczące świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług pozostałych wyliczane będą w oparciu o indywidualne kosztorysy, ustalenia do czasu wprowadzenia nowego cennika usług dodatkowych.
    Do czasu wprowadzenia nowego cennika, ceny dla wywozu nieczystości ciekłych z  szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków pozostają bez zmian.
  3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz publikację na stronie internetowej https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania cennika od dnia 30 marca 2022 roku.

 

Prezes Zarządu
Piotr Miernik

 

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019