Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

9 lipca 2024przez Redaktor
Informacja

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYNIKÓW NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI DELFIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śl. w oparciu o §6 ust. 1 regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śl. stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2024 r., informuje, że zakończono postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydata.

Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów wynikających z ogłoszenia.

 

Kamila Rutkowska-Krehut

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019