Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 
<>Aktualności
Zabezpiecz wodomierz przed zimą!" subheadline="<span class="btArticleDate">18 października 2022</span><span class="btArticleAuthor"><a href="https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/author/adrian/" class="btArticleAuthorURL">przez Redaktor</a></span>" font="" font_weight="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="huge" dash="" el_id="" el_class="bt_bb_style_square" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]
[Komunikat] Zabezpiecz wodomierz przed zimą!

Drogi Mieszkańcu, Przedsiębiorco, zabezpiecz wodomierz przed zimą ! ! !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie zimowym.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów § 1 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zawartej pomiędzy Państwem a Przedsiębiorstwem umowy.
Poniżej krótkie przypomnienie, jakie działania winien podjąć właściciel nieruchomości w celu uniknięcia zamarzania instalacji i urządzeń wodociągowych:

1) Należy zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien.
2) Należy zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem lub pianką ewentualnie innym materiałem termoizolacyjnym, w sposób umożliwiający odczyt wodomierza.
3) Należy dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych -usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu.
4) Należy ocieplić przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia.
5) W przypadku instalacji wodociągowej używanej wyłącznie w sezonie letnim należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Dodatkowo przypominamy:

Aby nie składować śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. na zasuwach, kratkach ściekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019