Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

(WYNIKI) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej

10 czerwca 2021przez Redaktor
(WYNIKI) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej

[AKTUALIZACJA 21.06.2021]

Informacja o wynikach licytacji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3.5 t marki DAEW/ANDO./INT.
Model Lublin 3 3327.

Przedmiot licytacji: samochód ciężarowy do 3.5 t marki marki DAEW/ANDO./INT.
Model Lublin, o nr rejestracyjnym DZA A702.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich nie stawił się żaden oferent zainteresowany nabyciem w/w pojazdu.

Na sprzedaż samochód marki DAEW./ANDO./INT. model Lublin 3 3327, DZA A702.

Cena wywoławcza wynosi: 2 500,00 zł netto
Licytacja odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 -sala konferencyjna.

1. Przedmiotem licytacji jest samochód ciężarowy do 3.5 t. marki DAEW./ANDO./INT., MODEL Lublin 3 3327, rok produkcji 2000 r.
Zdjęcia samochodu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Samochód posiada aktualny przegląd techniczny oraz polisę ubezpieczeniową.
3. Możliwość dokonania oględzin samochodu po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151-608 w godzinach od 8.00 do 14.00.
4. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 50,00 zł.
6. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytacje. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod uwagę.
7. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
8. Po zakończonej licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
9. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanego samochodu i nie wnosi do niego uwag.
10. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura V AT dotycząca nabycia ciągnika.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyn unieważnienia postępowania.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019