Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

(WYNIKI) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej minikoparka JCB 8015

10 czerwca 2021przez Redaktor
(WYNIKI) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej minikoparka JCB 8015

[AKTUALIZACJA 21.06.2021]

Informacja o wynikach licytacji ustnej nieograniczonej na sprzedaż minikoparki JCB 8015 z 3 łyżkami i szybkozłączem.

Przedmiot licytacji: minikoparka JCB 8015 wraz z 3 łyżkami i szybkozłączem.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich stawił się punktualnie jeden oferent, który zaoferował wywoławczą cenę netto tj. 35 500,00 zł. I został nabywcą minikoparki JCB 8015.

Na sprzedaż minikoparki JCB 8015 wraz z 3 łyżkami i szybkozłączem.

Cena wywoławcza wynosi 35 500 ,00 zł netto

Licytacja odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna.

Dane dotyczące przedmiotu licytacji:

1. Przedmiotem licytacji jest minikoparka JCB 8015 rok produkcji 2004.
2. Zdjęcia minikoparki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Specyfikacja urządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Możliwość dokonania oględzin minikoparki po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8151-608 w godzinach od 8.00 do 14.00.
5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
6. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 200,00 zł. netto
7. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytacje. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod u wagę.
8. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek V AT w wysokości 23 % .
9. Po zakończonej licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
10. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanego urządzenia i nie wnosi do niego uwag.
11. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura V AT dotycząca nabycia koparki.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.

Dokumentacja techniczna – PDF

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019