Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

(AKTUALIZACJA 2) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej

11 czerwca 2021przez Redaktor
(AKTUALIZACJA 2) Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej

[AKTUALIZACJA 08.07.2021]

Informacja o wynikach licytacji ustnej nieograniczonej na sprzedaż koparki łańcuchowej tzw. Trenchera do koparki Venieri.

Przedmiot licytacji: koparka łańcuchowa tzw. Trencher do koparki Venieri – urządzenie przeznaczone do obsługi za pomocą koparek wielofunkcyjnych.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. dnia 7 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich nie stawił się żaden oferent zainteresowany nabyciem w/w urządzenia.

 

[AKTUALIZACJA 01.07.2021]

Ponowna licytacja przedmiotu zapytania odbędzie się 7 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna. Cena wywoławcza 9500 zł netto.

[AKTUALIZACJA 21.06.2021]

Informacja o wynikach licytacji ustnej nieograniczonej na sprzedaż koparki łańcuchowej tzw. Trenchera do koparki Venieri.
Przedmiot licytacji: koparka łańcuchowa tzw. Trencher do koparki Venieri – urządzenie przeznaczone do obsługi za pomocą koparek wielofunkcyjnych.
We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich nie stawił się żaden oferent zainteresowany nabyciem w/ w urządzenia.

 

Na sprzedaż koparki łańcuchowej tzw. Trenchera do koparki Venieri .

Cena wywoławcza wynosi 10 OOO ,00 zł netto

Licytacja odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna.

1. Przedmiotem licytacji jest koparka łańcuchowa tzw. Trencher urządzenie do kosiarki Venieri .
2. Zdjęcia urządzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Przedmiot sprzedaży to urządzenie przeznaczone do obsługi za pomocą koparek wielofunkcyjnych. Urządzenie posiada boczny przesuw regulowany mechanicznie oraz regulację głębokości kopania. W zestawie znajduje się koparka łańcuchowa – trancher, łańcuch, płyta adaptacyjna, ślimak do odprowadzania gleby ora węże hydrauliczne.
4. Możliwość dokonania oględzin urządzenia po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151-608 w godzinach od 8.00 do 14.00.
5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
6. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 200,00 zł. netto
7. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytacje. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod uwagę.
8. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek V AT w wysokości 23 % .
9. Po zakończonej licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
10. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanego urządzenia i nie wnosi do niego uwag.
11. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura V AT dotycząca nabycia urządzenia.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019