Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie o składaniu ofert cenowych

28 sierpnia 2020przez Redaktor
Ogłoszenie o składaniu ofert cenowych

Na ZAKUP maszyn rolniczych w postaci ciągników rolniczych marki URSUS C-360.

Cena wywoławcza: 22000,00 zł netto

Termin składania ofert zakreśla się do dnia 11 września 2020 r. do godzinych 14:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sekretariat.

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  • maszyna rolnicza ciągnik URSUS C-360, rok produkcji 1985, pojemność 3120,00 cm3  stan techniczny dobry.
  • maszyna rolnicza ciągnik URSUS C-360, rok produkcji 1982, pojemność 3120,00 cm3 stan techniczny dobry.
  • Zdjęcia maszyn stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ciągniki posiadają aktualny przegląd techniczny oraz polisę ubezpieczeniową.
 3. Możliwość dokonania oględzin ciągników po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151 608 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 4. Warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego jest złożenie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty oferty cenowej na zakup maszyn rolniczych, o których mowa wyżej w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich do dnia 11 września 2020 roku do godz. 14:30 .
  W sposób następujący:
  a) oferta winna zostać sporządzona wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
  b) oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisana przez oferenta.
 5. Oferta winna być złożona w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie opisanej: Oferta cenowa na zakup maszyn rolniczych – ciągników marki URSUS C-360. Po rozstrzygnięciu zapytania osoba wyłoniona jako nabywca zobowiązana jest podpisać protokół z przeprowadzonego zapytania na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej kwoty.
 6. Sprzedaż dotyczy zbycia dwóch maszyn rolniczych nie ma możliwości złożenia oferty na zakup jednego ciągnika.
 7. Oferty cenowe z oferowaną kwotą zakupu niższą niż cena wywoławcza nie będą rozpatrywane.
 8. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.
 9. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym zbywanych przez Spółkę „Delfin” maszyn rolniczych i nie wnosi do niego uwag.
 10. W oparciu o podpisany protokół oraz po dokonaniu przez nabywcę zapłaty zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura VAT dotycząca ciągników.

Załącznik nr 1 – do pobrania [TUTAJ]

 

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019