Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie

10 marca 2021przez Redaktor
Informacja

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Ząbkowic Śląskich, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. informuje, że woda wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania otwartego basenu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego w Ząbkowicach Śląskich dostarczana jest z ujęcia wody stanowiącego własność Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Tym samym pragniemy poinformować, iż pobór wody z przedmiotowego ujęcia nie wypływa na cenę wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Ząbkowice Śląskie.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie zostały zatwierdzone decyzją WR.RET.070.94.2017.AS z dnia 15 maja 2018 roku przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i obowiązuje od dnia 11.06.2018 r. do dnia 10.06.2021 r.

Prezes zarządu
Piotr Miernik

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019