Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie o składaniu ofert na zakup pojazdu Ford Transit FT 350 V184

29 marca 2021przez Redaktor

Ogłoszenie o składaniu ofert cenowych 

na zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t marki Ford Transit FT 350 V184

Termin składania ofert zakreśla się do dnia 01.04.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. ulica Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie – sekretariat.

Dane przedmiotu sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
Samochód ciężarowy do 3.5 t marki Ford Transit.
Model pojazdu FT 350 V 184 2.4 TD Kat 00E3 3.5 t
Data pierwszej rejestracji w Polsce 2008 .
Wskazanie drogomierza 190 860 km
Kolor: biały, Rodzaj zabudowy: skrzyniowa
Rodzaj napędu 4×2
Pojemność/ Moc silnika 2402 ccm/ 88kW (120 KM)
POJAZD USZKODZONY – USZKODZENIE SILNIKA !

2. Możliwość dokonania oględzin po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 8 151-608 w godzinach od 8.00 do 14.00.
3. Warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego jest złożenie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty oferty cenowej na zakup samochodu, o którym mowa wyżej w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich do dnia I kwietnia 2021 roku do godz. I 0.00 w sposób następujący:
a) oferta winna zostać sporządzona wg załącznika nr I do ogłoszenia,
b) oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisana przez oferenta.
4. Oferta winna być złożona w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie opisanej: Oferta cenowa na zakup samochodu marki FORD. Po rozstrzygnięciu zapytania osoba wyłoniona jako nabywca zobowiązana jest podpisać protokół z przeprowadzonego zapytania, na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej kwoty. Zaznacza się, że do wybranej oferty cenowej doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującą obecnie stawką 23%.
5. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.
6. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym zbywanego przez Spółkę „Delfin” samochodu i nie wnosi do niego uwag.
7. W oparciu o podpisany protokół oraz po dokonaniu przez nabywcę zapłaty zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura V AT dotycząca nabycia samochodu.

Do pobrania:: Załącznik nr 1 – Ford Transit

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019