Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

AktualnościPozostałeZabezpiecz wodomierz przed zimą!

31 października 2019by Redaktor
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/niskie-temperatury.jpg

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie zimowym.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów §116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zawartej pomiędzy Państwem a Przedsiębiorstwem umowy.

Poniżej krótkie przypomnienie, jakie działania winien podjąć właściciel nieruchomości w celu uniknięcia zamarzania instalacji i urządzeń wodociągowych:

  1. Należy zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien.
  2. Należy zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem lub pianką ewentualnie innym materiałem termoizolacyjnym, w sposób umożliwiający odczyt wodomierza.
  3. Należy dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu.
  4. Należy ocieplić przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia.
  5. W przypadku instalacji wodociągowej używanej wyłączenie w sezonie letnim należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Dodatkowo przypominamy:

Aby nie składować śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. na zasuwach, kratach ściekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019