Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Pozostałe - PWiK Delfin Sp. z o.o.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i ścieków

UCHWAŁA NR XLIX/333/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020...

Zabezpiecz wodomierz przed zimą!

Zabezpiecz wodomierz przed zimą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie zimowym. Powyższy obowiązek wynika z zapisów §116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019