Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Wyniki zapytania ofertowego – Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

11 września 2020przez Redaktor
Informacja

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WK/1989/08/2020

Zestawienie firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie do dnia 09.09.2020 r. godz. 10:00 oraz cen i terminu wykonania:

  1. Geotrans S.A. ul. Zwycięska 20A/303 53-033 Wrocław, cena netto (zł) / Mg 83950,00, termin wykonania: 31.12.2020 r.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019