Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie o sprzedaży rozdrabniacza

11 maja 2023przez Redaktor

Ogłoszenie o sprzedaży:

Rozdrabniacza uniwersalnego TALEX Leopard RB1600.

Minimalna cena wywoławcza to 25.000 zł netto.

Termin składania ofert określa się do 19 maja 2023 roku do godziny. 08:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sekretariat.

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest Rozdrabniacz uniwersalny Talex Leopard RB1600 – kosiarka bijakowa.
  Parametry:
  – szerokość robocza: 1.6 m
  – zawieszana
  – przesuw boczny
  – praca pod kątem w stosunku do podłoża od -45° do +90° stopni
  – typ noży młotki
  – liczba noży 24 szt.
  – zapotrzebowanie mocy około 70 KM
  – waga 813 kg
 2. Zdjęcia maszyny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Możliwość dokonania oględzin po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 74 8 151 608 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 4. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty oferty cenowej na zakup rozdrabniacza uniwersalnego TALEX Leopard RB1600, o której mowa wyżej w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich do dnia 19 maja 2023 roku do godz. 8:15 w sposób następujący:
  a) oferta winna zostać sporządzona wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
  b) oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisana przez oferenta,
  c) oferta winna zostać złożona w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie opisanej: Oferta cenowa na zakup Rozdrabniacza uniwersalnego TALEX Leopard RB1600
 5. Po rozstrzygnięciu zapytania osoba wyłoniona jako nabywca zobowiązana jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
 6. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.
 7. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym zbywanej przez Spółkę „Delfin” maszyny rolniczej i nie wnosi do niego uwag.
 8. W oparciu o podpisany protokół oraz po dokonaniu przez nabywcę zapłaty zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży w tym faktura VAT dotycząca nabycia rozdrabniacza.

Do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 (format PDF) [pobierz]

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019